These results are provided for informational purposes only. Please note that the protest period for this event has expired and no changes can or will be made to these results.

Men Elite

Pl First Name Last Name Team Time
1 Hijiri Oda 01:07:42
2 Yu Takenouchi 01:08:07
3 Hikaru Kosaka 01:08:27
4 Raito Suzuki 01:09:22
5 Ren Tsumita 01:10:14
6 Kengo Kato 01:10:42
7 Alexander James 01:10:49
8 Atsushi Maruyama 01:11:13
9 Ayumi Nakajima 01:11:34
10 Makoto Shimada 01:12:10
11 Togo Kubota 01:12:40
12 Tomohiro Saito 01:12:44
13 Masaru Nakazato 01:12:50
14 Yoshihiro Funayama 01:12:59
15 Kota Horikawa 01:13:24
16 Kengo Shigeta 01:13:36
17 Yoshiki Yamada 01:13:44
18 Kentaro Matsuda 01:13:48
19 Ataru Higo 01:14:15
20 Koji Orihashi 01:14:18
21 Shomi Nagano 01:14:41
22 Shintaro Nakama 01:15:57
23 Toshiki Kokubo -1 LAP
24 Hiroaki Kaneko -1 LAP
25 Moriyoshi Kimura -1 LAP
26 Ryoji Toya -1 LAP
27 Hiryu Kayama -1 LAP
28 Naotaka Senda -1 LAP
29 Yuta Sagawa -2 LAPS
30 Hideki Nonaka -2 LAPS
31 Takashi Makino -2 LAPS
32 Shuhei Yanai -2 LAPS
33 Eugene Kakizaki -2 LAPS
34 Chihiro Sano -2 LAPS
35 Daigo Imai -3 LAPS
36 Kakeru Takahashi -3 LAPS
37 Masanori Kamiya -3 LAPS
38 Tomoki Noguchi -3 LAPS
39 Shogo Otsuka -3 LAPS
40 Hidekazu Ito -3 LAPS
41 Yuta Endo -3 LAPS
42 Makoto Aoki -3 LAPS
43 John Tysome -3 LAPS
44 Kenji Yamada -3 LAPS
45 Koji Mukoyama -3 LAPS
46 Masaki Kobayashi -3 LAPS
47 So Okura -3 LAPS
48 Keito Shigeta -3 LAPS
49 Daichi Yoshikawa -4 LAPS
50 Yutaka Kunii -4 LAPS
51 Yuki Kawano -4 LAPS
52 Takayuki Iida -4 LAPS
53 Yuichi Nakaso -4 LAPS
54 Shinnosuke Ujihara -4 LAPS
55 Kenji Akimoto -4 LAPS
56 Daisuke Okamoto -4 LAPS
57 Naoki Ogata -4 LAPS
58 Yoshinori Suzuki -4 LAPS
59 Kei Yoshida -5 LAPS
60 Eita Fukui -5 LAPS
61 Masaaki Hibi -5 LAPS
62 Kohei Ando -5 LAPS
63 Masaru Suzuki -6 LAPS
DNF Tom Bossis DNF
DNF Masanori Kosaka DNF
DNF Mizuki Naka DNF
DNF Hiroyuki Ando DNF

Men Junior

Pl First Name Last Name Team Time
1 Chihiro Sawai 00:40:49
2 Takuto Sasaki 00:41:26
3 So Takahashi 00:42:00
4 Kaisuke Kato 00:42:52

Women Elite

Pl First Name Last Name Team Time
1 Sae Ogawa 00:47:58
2 Eri Yonamine 00:49:19
3 Kokoro Okura 00:49:30
4 Yui Ishida 00:51:26
5 Michiko Kawasaki 00:52:57
6 Mai Nishikata 00:53:05
7 Chiharu Ukai 00:53:10
8 Mutsumi Sudou 00:53:10
9 Saya Ando 00:54:41
10 Erika Oda -1 LAP
11 Yuko Yamazaki -1 LAP
12 Risa Yoshioka -2 LAPS
13 Sumie Aoki -2 LAPS