These results are provided for informational purposes only. Please note that the protest period for this event has expired and no changes can or will be made to these results.

Cat 1 Men

Pl First Name Last Name Team Time
1 Ren Tsumita 1:03:56.8
2 Kengo Katou 1:04:42.6
3 Togo Kubota 1:04:57.8
4 Satoshi Gotoh 1:06:31.4
5 Tatsuyoshi Nakamura 1:07:58.4
6 Yutaka Kunii 1:08:29.3
7 Fumiaki Sato 1:08:43.4
8 Kei Takada 1:09:00.8
9 Hiroki Ishiguro 1:10:00.9
10 Tomoyuki Kodera
11 Yusuke Suzuki
12 Taiga Hirahara
13 Hideo Sato
14 Masao Akimoto
15 Takuma Saito
DNF Seiichi Shimoyama

Cat 1 Women

Pl First Name Last Name Team Time
1 Mutsumi Sudo 46:37.2
2 Yuka Miyazaki 53:25.3

Cat 2 and 3 Women

Pl First Name Last Name Team Time
1 Naoko Adachi 34:02.4
2 Hana Kikuchi 34:42.6
3 Emi Takahashi 36:01.3
4 Shigemi Suzuki 39:04.4
5 Mayumi Takahashi 42:20.7
6 Junko Takahashi 44:08.3

Cat 2 Men

Pl First Name Last Name Team Time
1 Ayumu Watanabe 38:40.1
2 Shouta Abe 38:49.0
3 Shio Suzuki 38:50.9
4 Takeru Fukuchi 40:11.6
5 Takashi Suzuki 40:59.6
6 Shinya Sato 41:35.6
7 Reo Miura 41:57.8
8 Katsuhiko Chiba 42:35.3
9 Atsushi Ouchi 43:04.6
10 Hideyuki Moriyama 43:12.4
11 Kiyotaka Tsuruoka 43:24.6
12 Hirohiko Ito 43:47.6
13 Katsuro Ogo 44:04.7
14 Tomoaki Hori 44:35.4
15 Kenji Akimoto 45:38.7
16 Tetsuhara Agastuma 46:09.0
17 Teruyuki Masuda
18 Ryusuke Yaginuma
DNF Teruki Sugaya
DNF Masahiro Tanabe

Cat 3 Men

Pl First Name Last Name Team Time
1 Daisaku Matsukawa 27:43.1
2 Masato Nukina 27:52.7
3 Ryuta Aoto 28:06.5
4 Merton Thompson 28:20.4
5 Akinori Hanawa 28:24.0
6 Kazuei Kusumi 28:49.2
7 Masami Yokota 29:08.8
8 Rintaro Takaki 29:35.0
9 Tadahide Fujimaki 29:51.6
10 Souma Myouse 30:02.8
11 Masato Miura 30:20.5
12 Fumitoshi Azaki 30:25.1
13 Kentaro Hayashi 30:33.9
14 Shingo Kamiutsuri 30:45.0
15 Takeshi Uesawa 30:57.8
16 Masaru Fukaya 31:20.9
17 Keita Sato 32:26.0

Cat 4 Men

Pl First Name Last Name Team Time
1 Kansei Furuya 28:12.5
2 Haruto Kuge 28:14.3
3 Takateru Ishikawa 28:47.9
4 Takashi Suzuki 28:58.5
5 Masatoshi Takahashi 29:22.8
6 Seiichi Sato 29:46.5
7 Tatsuoki Katou 30:09.2
8 Tomoyuki Saitou 30:20.6
9 Masaru Kanamura 30:31.1
10 Sou Takahashi 30:32.8
11 Yasuyuki Wada 30:39.3
12 Satoaki Nagashima 30:50.7
13 Chitose Shiokawa 30:55.8
14 Masami Katou 31:00.2
15 Akihito Sanbonki 31:08.4
16 Motoi Igarashi 31:13.8
17 Manabu Hirao 31:18.6
18 Taku Oozeki 31:33.2
19 Akihiro Ishida 31:53.5
20 Yuuki Okamoto 31:54.6
21 Ibuki Nakamura 32:22.1
22 Yoshikata Endo 32:32.7
23 Sunao Numata 32:48.7
24 Hiroyuki Masuko 32:52.5
25 Yoshiharu Minoura 33:04.6
26 Hiroyuki Hayashiguchi 33:10.0
27 Yoshikuni Nakazawa 33:15.5
28 Kazuhiro Sakamoto 33:41.4
29 Yuya Seki 34:23.2
30 Hiroyuki Sakuma 34:39.7
31 Masanori Masanori 34:52.6
32 Yoshiki Kumekawa 34:52.9
33 Daisuke Matsumoto 35:10.3
34 Takafumi Toyama 35:36.2
35 Tamotsu Okabe 37:03.5
36 Seiya Onodera 37:09.7
37 Sora Oozeki 41:16.8
38 Hirokazu Konta
39 Takashi Samada
40 Akihiko Higashiyama
41 Takahiro Saura
42 Yuukou Fukuda
43 Ryou Furukawa